Dne 20. 6. 2020 v 15 hodin byl on-line zahájen Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, unikátní projekt konaný pod záštitou hlavního města Prahy. Partnery kongresu jsou ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EUAA – Evropská asociace pro ájurvédu, SANÁTOR – Svaz biotroniků Josefa Zezulky. Hlavní část kongresu proběhne v Praze 11. – 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy s mottem: „Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje”.

Účastníky videokongresu byly významné světové osobnosti:

Jednání zahájil Tomáš Pfeiffer – Česká republika, filosof, biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie, hlavní organizátor kongresu.

Dále vystoupili členové předsednictva kongresu:

Prof. Dr. Madan Thangavelu – Velká Británie, genomový biolog na Univerzitě v Cambridgi, generální tajemník a vedoucí výzkumu EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu,

Nora Laubstein – Německo, prezidentka ANME, Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, praktikující v oboru naturopatie, oceněna německou Nadací pro životní prostředí a demokracii („Foundation for Environment and Democracy”) v Bonnu cenou „Ökologia – 2020”,

Carol Ann (McCracken) Hontz, B.S., M.Ed. – USA, autorka a učitelka, přednášející o specializované kineziologii,

Dr. Peter Kath – Německo, prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu,

Amarjeet S Bhamra – Velká Británie, zastupující Britskou ájurvédskou lékařskou radu,

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. – Česká republika, pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka, dlouhodobě působila jako profesorka na Karlově univerzitě v Praze,

Mgr. Miloslava Rutová – Česká republika, poslankyně Parlamentu ČR, členka Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru pro sociální politiku, členka rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí populace při Ministerstvu práce a sociálních věcí, facilitátorka a terapeutka kineziologie One Brain,

Maximilian Moser, Ph.D. – Rakousko, docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec. Věnuje se mimo jiné zkoumání biologických rytmů, rezonance, byl účasten jako hlavní řešitel lékařských experimentů rakousko-ruského projektu vesmírných letů „Austro-Mir”, m.j. kardiovaskulárních a spánkových studií, kdy koordinoval tým 20 spolupracovníků a spolupracoval s Institutem pro biomedicínské problémy v Moskvě,

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD – USA a Indie, odborná asistentka na Cornellově univerzitě, Fulbrightova specialistka pro Veřejné zdraví se specializací na integrativní medicínu.

Jako hosté vystoupili:

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. – Česká republika, socioložka, docentka vyučující na Karlově univerzitě, specializuje se na moderní medicínu a zdravotnictví, publikovala knihu Alternativní medicína v České republice, organizovala výzkumný program v oblasti zdraví financovaný ministerstvem zdravotnictví, spolupracovala s MUDr. Bendovou, která je zakladatelkou tradiční čínské medicíny v Čechách,

Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc – Kolumbie, šéfredaktorka Virtual Health Library on Traditional, Complementary and Integrative Medicine of the Americas, lékařka praktikující akupunkturu a homeopatii,

John Weeks – USA, organizátor na poli integrativní medicíny.

Záznam videokongresu lze shlédnout na: https://youtu.be/wk4n5cvJlsI

Smyslem a cílem Platformy 2020 Praha je poskytovat komplexní prostor napříč všemi obory TCIM celosvětově, umožnit lidem svobodnou volbu výběru z těchto oborů bez cenzury, pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i nadnárodních organizací jako WHO, WHA, Rada Evropy, Evropská komise, Evropský parlament a NATO v oblasti holistické léčby. Je potřebné vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a TCIM oblastí, nabídnout bezpečný prostor pro vzájemnou komunikaci. Součástí Platformy 2020 Praha je myšlenka prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče snižováním nákladů na ni, například dle doporučení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO. Její součástí je podpora a zejména možné zapojení do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl udržitelný rozvoj naší planety.

Blíže se máte možnost s Platformou 2020 Praha seznámit na: https://www.mkz2020praha.cz/#platforma

Na závěr videokongresu pan Tomáš Pfeiffer všem poděkoval a vyjádřil přání, že snad bude možné živé setkání u příležitosti hlavní části Mezinárodního kongresu zdraví ve dnech 11. – 13. 6. 2021 v budově Magistrátu hlavního města Prahy https://www.mkz2020praha.cz/hlavni-cast-kongresu

Na tento kongres je možné se již nyní přihlásit na: https://www.mkz2020praha.cz/prihlaska