Vnitřní čistota je pro Vás půl zdraví

V poslední době se věnuje zvýšená pozornost hygienickým pravidlům a opatřením. Covid-19 oživil diskuse, jak se správně chovat a jak posílit vlastní ochranu, tak aby naše imunita netrpěla a zvládla případné zatížení.4Lidé cestující do východních zemí se často podivují jinému pojetí hygienických návyků. Hygiena je v našich končinách „západu“ pojímána hlavně s ohledem na vnější prostředí. Zatímco v tradicích „východu“ prioritou byla vnitřní „čistota“.

„Sauča“ znamená vnitřní čistotu, která znamená nejenom tělesnou, ale i mentální a emoční.  Také představuje snahu vytvářet harmonii kolem, a to nejenom v prostředí, ale i ve vyváženosti vztahů.

Jádrem tohoto přístupu znamená dosahovat čistoty myšlenek a citů. Čistota v našem nitru má stejný dopad na naše zdraví jako přísná hygienická opatření. 

Vnitřní následuje vnější, nebo vnější následuje vnitřní …?

Zkrátka princip Sauča směřuje k tomu, aby naše myšlenková a emoční oblast byla zbavena prvků násilí, nenávisti, zloby, vulgárnosti, nízkosti a podobně. Znamená také vystoupit z předsudků, zlozvyků a nefunkčních vzorců chování. Například potlačování emocí se může podílet na nerovnováze metabolických pochodů v těle. Ty poté ovlivní imunitní odpověď organismu na onemocnění.

Z pohledu indické ájurvédy, potlačení či popření emocí vede ke snížení agni (vnitřní oheň, který ovlivňuje řady důležitých pochodů v těle např. přeměnu látek nebo jasnost vnímání atd.).

„Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš konat ani špatné skutky.“

Konfucius 

Začne-li člověk zušlechťovat svůj vnitřní svět, zjistí, že je nesnadné vymýtit tyto negativní sklony.

Jak tedy zajistit čistotu emocí a myšlenek?

Východní kultury doporučuji, abychom emoce sledovali s odstupem a poté je rozpustili. Když pocity potlačujeme, vyvolá to rušivé podněty mysli, a nakonec k narušení rovnováhy v těle.

Thich Nhat Hanh učí techniku, pomocí které si představíte emoce jako led ve svém těle. Postupně led taje a voda je odnáší emoce pryč.  Krok po kroku tak dosahujete úlevy, uvolnění, a to nejenom fyzicky ale i psychicky.

Chceme-li náš vnitřní svět uspořádat, musíme vzít v úvahu nejen obsahy vlastní mysli, ale také vlivy, které na nás působí z vnějšku. Jsou to například televize, hudba, atmosféra pracovního prostředí, dění ve společnosti a další. Tím, že jsme nuceni brát tyto vjemy v úvahu, zanechávají stopy v našem vědomí i podvědomí.

Mezi vnější působení se pochopitelně také řadí běžné mezilidské vztahy a komunikace. V mnoha případech si nemůžeme zvolit člověka či kolektiv, se kterým budeme ve styku. Co ale můžeme je vybrat si postoj či reakci na ně. Požadavek mentální čistoty může vzbuzovat dojem „pštrosí politiky“ nebo popření reality. Opak je pravdou, neboť člověk, který se snaží o vnitřní čistotu, si je schopen vědomě uvědomit situaci, své možnosti i to, jak se situací lze naložit.

Skvělým pomocníkem při vnitřním pročišťování je samota.

 Nemusíme býti poustevníky, stačí 20- 30 minut denně, kdy se věnujeme sami sobě a svému tělu. V těchto chvílích se člověk může snáze oprostit od hluku a přemíry informací a ponořit se do sám do sebe. Jsou to chvíle, kdy se člověk má šanci vymanit z kolotoče všedních dní a zrekapitulovat svůj život a své priority.

K čemu tedy vlastně sloužila karanténa?

Pakliže jste ji dostatečně nevyužili, šance se nabízí každý den!

Mezi tradiční meditační techniky patří představa vnitřního čištění. Po zklidnění se soustředíte na tmavá nebo bolestivá místa v těle, vizualizujete si mop nebo kartáč a zvolená místa postupně očišťujete. Vědomě uvolňujete nežádoucí a nechtěné. Nemáte-li čas, lehněte si prostě do vany napuštěné vodou a prociťujte lehkost svého těla vnímejte, jak voda čistí nejenom Vaši pokožku, ale i nitro. S odtékající vodou odchází vše nechtěné a nežádoucí.

Vynikajícím preparátem, který vám může pomoci zlepšit soustředění, snížit stres a napětí, je bylinný přípravek Peaceful Mind.

Máte-li problémy se spánkem nebo se často budíte během noci, můžete vyzkoušet Bliss Sleep Relax, po kterém nebudete cítit ranní omámení.

Oba tyto bylinné doplňky mohou být Vašimi pomocníky i v jógové praxi a mohou rychleji přispět ke spokojenému životu. Preparáty jsou vyrobeny podle starých a osvědčených ájurvédských receptur, pečlivě střeženy jako rodinné dědictví.

„Větší škodu, než všichni nepřátelé působí člověku jeho vlastní nezkrocená mysl.“

Dhampadam